Księgarnia Księży Chrystusowców
10714

Módlmy się - O rozeznanie powołania

Na każ­dym eta­pie życia towa­rzy­szy nam reflek­sja doty­cząca powo­ła­nia: na początku jest to bła­ga­nie Boga o roze­zna­nie wła­ści­wej drogi, potem – o wytrwa­nie w posta­no­wie­niach i...
4232

Dzieje życia

Wyjątkowa, opowieść o życiu Teresy Martin znanej jako św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzieje życia opierają się wyłącznie na autentycznych dokumentach i przedstawiają Teresę taką, jaka była w...

Dodatkowe informacje