Księgarnia Księży Chrystusowców
7671.jpg

DVD Judasz z Kariotu

Judasz był tym uczniem Jezusa, który go zdradził. Był synem Szymona, nosił przydomek Iskariota, co prawdopodobnie wskazuje na miejsce jego pochodzenia, czyli mąż z Kariotu w Judei. Oznaczałoby to,...

Dodatkowe informacje