Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
8615.jpg8615.jpg
8615.jpg8615.jpg

Bliskie jest Królestwo Boże

(0)

Medytacje rekolekcyjne nad Ewangelią według św. Jana.

Dzięki lekturze rozważań rekolekcyjnych Bliskie jest królestwo Boże zobaczyłam i doświadczyłam: z jednej strony, jak wiele (...nieskończenie wiele?) wymiarów kryje w sobie każde słowo, gest, czyn Pana Jezusa czy wydarzenie, w którym On uczestniczy. Z drugiej zaś, w jak naturalny i owocny! sposób można to nieogarnione umysłem bogactwo zasymilować do własnego życia. Idąc śladem zamieszczonych w tej publikacji rozważań, po raz pierwszy przeczytałam Ewangelię według św. Jana. Prostota i naturalność, z jaką Autor przywołuje ewangeliczne postaci i zachęca do spotkania z nimi, sprawiły, że już znalazłam wśród nich kilku sprawdzonych przyjaciół.
Tak, Ewangelia Janowa jest trudna, ale równocześnie porywająca! To dla mnie bezcenne odkrycie. Szybować lotem orła w duchowych przestworzach może nie będę. Ale z pewnością będę często powracać do tej Ewangelii, by umacniać zawarte przyjaźnie, w czym książka Bliskie jest królestwo Boże będzie bardzo pomocna.
Vox populi

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje