Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
2963.jpg2963.jpg
2963.jpg2963.jpg

Encyklopedia KUL tom XI

(0)
W obecnym tomie  Encyklopedii Katolickiej, zapoczątkowanej przez ks. Romualda Łukaszyka, znajduje się wiele haseł, które mają bezpośredni związek z osobą papieża Jana Pawła II. Niech będą one hołdem  złożonym Janowi Pawłowi Wielkiemu, którego szczególną rolę w życiu Kościoła, świata i Polski uhonorował Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podejmując na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2005 roku uchwałę o nadaniu uniwersytetowi  imię Jana Pawła II. Ukazujący się właśnie tom Encyklopedii Katolickiej zawiera 1710 jednostek hasłowych, napisanych przez 354 autorów, opracowanych merytorycznie i leksykograficznie przez Zespół Redakcyjny we współpracy z członkami Redakcji Naczelnej, kierownikami 39 działów redakcyjnych oraz gronem konsultantów. 

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje