Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
2967.jpg2967.jpg
2967.jpg2967.jpg

Encyklopedia KUL tom VIII

(0)

Encyklopedia Katolicka powstaje w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL współpracującym z Towarzystwem Naukowym KUL. Prezentuje zagadnienia doktrynalne i działalność nie tylko Kościoła katolickiego, ale i innych Kościołów chrześcijańskich (szczególnie prawosławnego i protestanckiego), wspólnot religijnych i religii niechrześcijańskich. Główny nacisk położono na szeroko rozumianą problematykę teologiczną i religijną, a także na zagadnienia filozoficzne i humanistyczne (zwłaszcza literaturę i sztukę chrześcijańską), ujmowane w aspekcie ich odniesień do religii i teologii (chrześcijański wymiar kultury).  O specyfice Encyklopedii Katolickiej decyduje szerokie uwzględnienie historii Kościoła katolickiego w Polsce oraz wkładu Kościoła i kultury polskiej w dzieje Kościoła powszechnego; istotną rolę odgrywają hasła z zakresu nauk społecznych, przedstawiane w ujęciu nauki społecznej Kościoła; szeroko reprezentowane są również hasła z dziedziny ekonomii. Do centralnych haseł tomu VIII należą katolicki Kościół oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wyodrębnić w nim można również kilka rozbudowanych bloków tematycznych o charakterze interdyscyplinarnym: lingwistyczny (język; językoznawstwo), chronologiczny (kalendarz; kalendarz kościelny; kalendarz liturgiczny; kalendarze polskie), katechetyczny (katechetyka; katecheza; katechizacja; katechizm) czy homiletyczny (kazanie; kaznodzieja; kaznodziejstwo). W tomie tym znalazły się także sylwetki wybitnych postaci Kościoła (Jozafat Kuncewicz, Justyn, Karol Boromeusz, Katarzyna Aleksandryjska, Katarzyna ze Sieny, Kazimierz królewicz), charakterystyka licznych zakonów i zgromadzeń zakonnych (joannici, józefici, kameduli, kamilianie, kanonicy regularni, kapucyni, kapucynki, karmelici, karmelitanki, kartuzi, katarzynki), przedstawienie struktur administracyjnych Kościoła w Polsce (diecezje: kaliska, kamieniecka, kamieńska, katowicka, kielecka) i jego obecności w świecie (Jordania, Jugosławia, Kair, Kambodża, Kamerun, Kanada, Kazachstan, Kenia).

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje