Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
3033.jpg3033.jpg
3033.jpg3033.jpg

Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą

(0)

Po raz pierwszy w historii Polonia i emigracja polska otrzymała, w kierowanych do niej przemówieniach Jana Pawła II, tak jasno uzasadniony program ideowy, dotyczący postawy wobec kultury ojczystej wyniesionej z Polski i kultury krajów osiedlenia. Został on wyrażony w pięknej formie literackiej, z niezwykłym szacunkiem i miłością do słuchaczy. [...] Nigdy też dotychczas problemy i zadania Polonii nie zostały sformułowane w sposób tak całościowy, głęboki i optymistyczny. Wypowiedzi papieża na ten temat z upływem czasu nie tracą na aktualności. Nowe fale emigracji z Polski mogą znaleźć w nich duchowe oparcie na obczyźnie i cenne wskazania w rozwiązywaniu stojących przed nimi problemów. (fragment Wprowadzenia)

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje