Księgarnia Księży Chrystusowców
Email
3197.jpg3197.jpg
3197.jpg3197.jpg

Jan Maria Vianney św. Proboszcz z Ars

(0)

Proboszcz z Ars ucieleśnia w oczach W. Nigga ideał "średniowiecznie-nowoczesnego" duszpasterza w sensie osobistej, a nie wyłącznie anonimowo-administracyjnej odpowiedzialności za wspólnotę parafialną. Nigg ukazuje, że kiedy Vianney został proboszczem w Ars, parafianie stali się integralną częścią jego egzystencji, że on swoje zbawienie widział jako uzależnione, a nawet wręcz nierozerwalnie związane ze zbawieniem każdego poszczególnego parafianina. Jego oficjalne obowiązki kapłana i proboszcza oraz jego osobista modlitwa i asceza zlały się w jedno i nie były niczym innym, jak tylko heroicznym urzeczywistnianiem tak pojętej zasady odpowiedzialności. abp Alfons Nossol

Recenzje

Nikt jeszcze nie oceniał tego produktu.

Dodatkowe informacje